artykuł nr 1

 

Sekretarz Gminy
Lidia Wiaderna
tel. (048) 671-00-10 wew. 14
e-mail: sekretarz@klwow.pl

Przyjmuje interesantów:

Poniedziałek -piątek godz. 7.30 - 15.30