artykuł nr 1

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

1. INFORMACJA - plakaty wyborcze.

2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

3. Obwieszczanie Starosty Przysukiego w sprawie podziału powiatu przysuskiego na okręgi wyborcze.

4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - podział na okręgi wyborcze.

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Klwów - podział na okręgi wyborcze.

7. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

8. Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

9.Harmonogram Pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

10. Obwieszczenie w sprawie dodatkowych zgłoszeń na radnych Rady Gminy Klwów.

11. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.

12. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do  komisji wyborczych.

13. Obwieszczenie w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta.

14. Obwieszczenie w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Klwowie komitetów wyborczych

15. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Klwów.

16. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Klwów. 

17. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klwów. 

18. Informacja o pracy OKW.

19. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.

20. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego.