artykuł nr 1

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w 2014 r.

 

1. Komunikat  komisarza o przyjmowaniu zawiadomień komitetów.

2. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego.

3. Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta.

4. Informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.

5. Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych.

6. Kandydaci do Rady Gminy.

7. Kandydaci do Rady Powiatu.

8. Kandydaci do Sejmików Województw.

9. INFORMACJA - plakaty wyborcze.

10. INFORMACJA - koordynatrzy ds. wyborów.

11. Kalendarz wyborczy.

12. Rozporządzenie o zarządzeniu wyborów.

13. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

14. Obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego z 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborcze.

15. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.

16. Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych.

17. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

18. Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

19. Protokół z 1 posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

20. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

21. Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie.

22. Obwieszczenie w sprawie dodatkowych zgłoszeń na radnych Rady Gminy Klwów

23. Obwieszczenie w sprawie nieprzeprowadzaniu głosowania w okręgu wyborczym

24. Informacja o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Klwów.

25. Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.

26. Uchwała nr 5 w sprawie przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych.

27.Uchwała nr 6 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

28. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Klwów.

29. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Klwów.

30. Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Klwowie w dniu 15 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów

1. Protokół wyników głosowania Rada Gminy.

2. Protokół wyników głosowania Wójt.