Wójt Gminy

Wójt Gminy Piotr Papis
tel. (048) 671-00-10 wew. 11
e-mail: wojt@klwow.pl

Przyjmuje interesantów:

poniedziałek - godz. 800 - 1530


Dostępne podkategorie:
Kompetencje