Skład Rady GMINY KLWÓW 2018-2023

Skład Rady GMINY KLWÓW

1.
Jerzy Paweł Sieczak
2.
Andrzej Sobczak
3.
Marcin Michalski
4.
Leszek Pająk
5.
Tadeusz Zalewski
6.
Monika Lichowska
7.
Marzena Szklarczyk
8.
Tomasz Kucharski
9.
Andrzej Zdzisław Lerka
10.
Andrzej Grzegorz Przyborek
11.
Jan Biskup
12.
Wiesław Działkowski
13.
Zygmunt Maciej Kopczyński
14.
15.
Łukasz Grzegorczyk
Maciej Andrzej Furmański


Dostępne podkategorie:
Przewodniczący Rady