Skład Rady GMINY KLWÓW

1.
Jerzy Paweł Sieczak
2.
Andrzej Sobczak
3.
Michał Wilk
4.
Przemysław Pająk
5.
Tadeusz Zalewski
6.
Waldemar Andrzej Róg
7.
Marzena Szklarczyk
8.
Tomasz Kucharski
9.
Andrzej Zdzisław Lerka
10.
Andrzej Grzegorz Przyborek
11.
Jan Biskup
12.
Wiesław Działkowski
13.
Zygmunt Maciej Kopczyński
14.
15.
Anna Grzeszczak

Maciej Andrzej Furmański


Dostępne podkategorie:
Przewodniczący Rady