główna zawartość
artykuł nr 1

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

1.  POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uchwała 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji.

3.  Formularz - powoływanie okw.

4. Formularz - powoływanie okw - indywidualne.

Wybory Prezydenta RP -przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do okw

Skany zgłoszeń do OKW można przesyłać na adres mailowy : ug@klwow.pl a w razie pytań tel. 663 824 810. Pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26 – 415 Klwów – liczy się data wpływu do urzędu tj. 10.04.2020 r. do godz. 15.30.

5. Pismo znak DRD-511/1/22/20 dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

6. OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Klwów o numerach oraz granicach obwodów głosowania.

7.  Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji obwodowych. 

8. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.

9. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

10. Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń ObKW.

11. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Uchwała w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.