artykuł nr 1

Dostawa nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą