artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów

ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Klwów

ul. Opoczyńska 35

26-415 Klwów

 

Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Klwów

 

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Ogłoszenie w BZP nr nr 761835-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.