artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2022 r.

 • Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 r. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2022 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 3/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 4/2022 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Klwów.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 5/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2022" Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 6/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 7/2022 w sprawie nadania upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 8/2022 w sprawie nadania upoważnienia dla Sekretarza Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 9/2022 w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Klwów. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 10/2022 w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 12/2022 w sprawie udzielenia akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 13/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 roku. Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 16/2022 w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Kopczyńskiej - Wicedyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie.  Zarządzenie

 • Zarządzenie nr 17/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. Zarządzenie