artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2021 r.

  • Zarządzenie nr 1/2021 w w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 3/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r.  Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku.  Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 5/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2021"  Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 5A/2021 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 9/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 10/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w 2021 roku. Zarządzenie
  • Zarządzenie nr 12/2021 w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Klwów. Zarządzenie