artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2020 r.

 • Zarządzenie nr 1/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Klwów na rok 2020"   Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2020 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego na rok 2020" Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 7/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 8/2020 w sprawie obsługi interesantów w dniach od 13 do 27 marca 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Klwów za 2019 Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 13/2020 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 14/2020 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu w 2020 roku. Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 15/2020 w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu należących do właściwości gminy.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku. Zarządzenie