artykuł nr 1

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2017 r.