artykuł nr 1

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2014 r.