artykuł nr 1

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie

WÓJT GMINY KLWÓW ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, ul. Przysuska 4, 26-415 Klwów.

1. Zarządzenie Nr 11/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych  w Klwowie

2. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2023