artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT nr OWKL2020-01

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

nr OWKL2020-01

 

na realizację zadania publicznego

opieka wytchnieniowa
nad osobami z niepełnosprawnościami w Gminie Klwów

w ramach Programu OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2020

 

 

Gmina Klwów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klwowie

26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35

Województwo Mazowieckie