artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystałowice Duże