artykuł nr 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

                        Klwów, dnia 09.10.2017 r.

 

Wójt Gminy Klwów

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. 2016, poz. 2147 z późn. zm. ) podaje do publicznej do wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 W DRODZE PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

1. Przedmiotem sprzedaży są:

  • nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 583o powierzchni 1,58 ha dla której Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi księgę wieczystą Nr RA1P/00032405/5;
  • nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 587 o powierzchni 0,78 ha dla której Sąd Rejonowy w Przysuszeprowadzi księgę wieczystą Nr RA1P/00003374/6;
  • nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 811 o powierzchni 0,21 ha , dla której Sąd Rejonowy w Przysusze prowadzi księgę wieczystą Nr RA1P.00003374/6;
  • nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów wsi Przystałowice Duże Kolonia gm. Klwów numerem 905 o powierzchni 0,17 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysuszeprowadzi księgę wieczystą Nr RA1P.00003374/6.

2. W/wym. nieruchomości posiadają plan zagospodarowania, gdzie zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klwów – II Etap zatwierdzonym Uchwałą  Nr IV/25/2006 Rady Gminy  Klwów z dnia 29 grudnia 2006 roku  ( Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 39 poz. 817 z dnia 09.02.2007 roku) położone są w terenach rolnych  z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

  • wartość działki rolnej oznaczonej Nr 583 o powierzchni 1,58 ha wynosi 14.900 zł ( słownie zł: czternaście tyś. dziewięćset )
  • wartość działki rolnej oznaczonej Nr 587 o powierzchni 0,78 ha wynosi 7.300 zł ( słownie zł. siedem tyś. trzysta )
  • wartość działki rolnej oznaczonej Nr 811 o powierzchni 0,21 ha wynosi 2.000 zł ( słownie zł. dwa tysiące )
  • wartość działki rolnej oznaczonej Nr905 o powierzchni 0,17 ha wynosi 1.800 zł ( słownie zł. jeden tyś. osiemset ).

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klwów, sołtysa wsi Przystałowice Duże Kolonia, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej w dniach od 10 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm. ) o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.