artykuł nr 1

Wymeldowanie z pobytu stałego


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa, lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestru dla mężczyzn od 18 roku życia,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

Opłaty
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Klwów, Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11, tel.(0.48)671-00-48,

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje  poświadczenie wymeldowania z pobytu stałego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).