artykuł nr 1

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia, utraty, zmiany danych
 osobowych-adresowych lub utraty ważności.


Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu
Druk do pobrania poniżej
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dokument stwierdzający podstawę wymiany dowodu (decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, akt zawarcia związku małżeńskiego),
4. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
5. Zameldowanie na pobyt stały w Gminie Klwów,

Opłaty
30,00 zł – wpłata na konto Urzędu za dowód osobisty,
(Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Klwów, Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 11, tel.(0.48)671-00-48,

Termin załatwienia sprawy
Wydanie dowodu tożsamości – 1 miesiąc

Uwagi
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)

Załączniki:
Druk do pobrania 81 KB