artykuł nr 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Klwów oraz Głuszyna

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8c84cbfe-d836-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b