artykuł nr 1

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku

Zamawiający Gmina Klwów zaprasza do udziału w postępowaniu na "Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w 2023 roku"

Wszelkie informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego zaproszenia.

Wójt Gminy Klwów