artykuł nr 1

Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. „Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Klwów”.

Wszelkie informacje w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.