artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Klwów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Klwów” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 1 złożona przez:

WM Malta sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4

41-303 Dąbrowa Górnicza

za cenę brutto 242 199,30 zł (słownie zł brutto: dwieście czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złoty trzydzieści groszy)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium CENA

Razem

1.    

WM Malta sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4

41-303 Dąbrowa Górnicza

100

100

2.    

Corrente sp. z o.o.

ul. Konotopska 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

94,37471

94,37471

3.    

Deltis sp. z o.o.

ul. Łucka 20/75,

00-845 Warszawa

94,58499

94,58499

4.    

Novum SA

ul. Racławicka 146

02-117 Warszawa

96,25354

96,25354

5.    

Energa - Obrót S.A.

ul. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

95,98109

95,98109

6.    

PGE Obrót S.A. 

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

95,77514

95,77514

7.    

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

 ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

97,12919

97,12919

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie  z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

artykuł nr 2

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Klwów” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 1 złożona przez:

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

Ul. Polna 148

87-100 Toruń

za cenę brutto 1 021 790,89 zł (słownie zł brutto: jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złoty osiemdziesiąt dziewięć groszy)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium CENA

Liczba pkt
w kryterium  GWARNCJA

Liczba pkt
w kryterium GWARANCJA PRODUKTYWNOŚCI

Razem

1.

APATOR CONTROL Sp. z o.o.

Ul. Polna 148

87-100 Toruń

60

1

10

71

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą niezwłocznie, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

artykuł nr 3

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążno

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej, w miejscowości  Drążno” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

za cenę brutto 147 711,18 zł (słownie zł brutto: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset jedenaście złoty osiemnaście groszy)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1.    

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

INTERBUD Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 154

26-600 Radom

79,68

79,68

2.    

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

99,07

99,07

3.    

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Ul. Opoczyńska 38

26-434 Gielniów

100,00

100,00

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

artykuł nr 4

Remont przyszkolnych boisk sportowych w Klwowie i Kłudnie oraz budowa boiska w Drążnie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu na zadanie pod nazwą „Remont przyszkolnych boisk sportowych w Klwowie i Kłudnie oraz budowa boiska w Drążnie” została wybrana niżej wymieniona oferta, oznaczona nr 1 złożona przez:

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D

47-700 Ruda Śląska

za cenę brutto 429 367,55 zł (słownie zł brutto: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złoty pięćdziesiąt pięć groszy)

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

1.

PPHU CHEC

ul. Nałkowskiej 16D, 47-700 Ruda Śląska

100

100

8.

TILIA S.A.

ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź

82,28

82,28

11.

ACTIVA Longin Witkowski

ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

97,87

97,87

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium ceny. Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.

  Ponadto zawiadamia się o odrzuceniu oferty w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych niżej wymienionego wykonawcy:

Nr oferty.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy

Adres

5

Ecoforma Hubert Wójcik

ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce

Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona z powodu błędu w obliczeniu ceny oferty oraz braku w ofercie oświadczenia o grupie kapitałowej.

  Dodatkowo zawiadamia się o wykluczeniu z postępowania w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawcy:

Nr oferty

Oferent

2

SOFI SPORT Sp z o.o.

ul. Kosowska 33/1, 60-464 Poznań

3

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

4

DRO-MAR Marcin Dróżdż

Makowiec ul. Radomska 138, 26-640 Skaryszew

5

Ecoforma Hubert Wójcik

ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce

6

KORTBUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Lipowa 7, 05-079Okuniew

7

ANH Dzięcioł Stanisław

Duczki, ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

9

ADA-LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozienickie 56, 09-500 Gostynin

10

Przedsiębiorstwo Budowlane "MONOBET" Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

12

Przedsiębiorstwo Budowlane "MIKO-BUD" Mikołaj Cichoń

ul. Folwarczna 27C/57, 61-064 Poznań

13

C.G.A. FRU-MAL Development Sp. z o.o.

ul. Ostrzycka 2/4, 04-035 Warszawa

14

"DAR-CAR" Dariusz Gendek

Przyłęk Duży 59, 95-063 Rogów

15

RAD-BUD Wiesław Radziejewski

ul. Kozienicka 88, 26-600 Radom

16

EUROCOURT Sp. z o.o.

ul. Wolnosci 8 lokal 7, 26-600 Radom

17

Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych

Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

Uzasadnienie:

Wykonawcy nie odpowiedzieli na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą co skutkuje wykluczeniem z postępowania o udzielenie w/w zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.