artykuł nr 1

Klwów, dnia 05.10.2006 r.

Informacja o wyniku rokowań

Wójt Gminy Klwów na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) informuje, że w dniu 5 października 2006 r. r. o godz. 11.00  w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńskiej 35  zostały przeprowadzone rokowania po III przetargu na sprzedaż nieruchomości zakończonych wynikiem negatywnym niżej wymienionych nieruchomości będących własnością Gminy Klwów.

Obręb Sady - Kolonia

Nieruchomość położona w miejscowości Sady – Kolonia, oznaczona nr 17/2 o powierzchni 0,2565 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym uregulowana w księdze wieczystej  Nr 24.438 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgłoszenie do udziału w rokowaniach złożyła jedna osoba i została zakwalifikowana do części ustnej rokowań.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 31.914,00 zł

Cena zaproponowana przez zgłaszających – 31.914,00 zł

Cena najwyższa osiągnięta w rokowaniach – 31.914,00 zł

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Aurela i Zdzisław Jurczak.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie na okres  7 dni tj. od dnia 5 października 2006 r. do dnia  12 października 2006 r.

 

artykuł nr 2

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Klwów na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) informuje, że w dniu 17 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńskiej 35 (sala konferencyjna) został przeprowadzony III publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości będących własnością gminy.

Obręb Sady - Kolonia

Nieruchomość położona w miejscowości Sady – Kolonia, oznaczona nr 17/2  o powierzchni 0,2565 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym uregulowana w księdze wieczystej  Nr 24.438 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 31.914 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie na okres  7 dni tj. od 16 maja 2006 r. do 22 maja 2006 r.

artykuł nr 3

Informacja o wyniku przetargu

Wójt Gminy Klwów na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) informuje, że w dniu 14 marca 2006 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńskiej 35 (sala konferencyjna) został przeprowadzony I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości będących własnością gminy.

Obręb Sady - Kolonia

Nieruchomość położona w miejscowości Sady – Kolonia, oznaczona nr 17/2 o powierzchni 0,2565 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym uregulowana w księdze wieczystej  Nr 24.438 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 31.914 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie na okres  7 dni tj. od 15 marca 2006 r. do 22 marca 2006 r.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Klwów na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) informuje, że w dniu 17 stycznia 2006 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy w Klwowie, ul. Opoczyńskiej 35 (sala konferencyjna) został przeprowadzony I publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości będących własnością gminy.

Obręb Sady - Kolonia

Nieruchomość położona w miejscowości Sady – Kolonia, oznaczona nr 17/2 o powierzchni 0,2565 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym uregulowana w księdze wieczystej  Nr 24.438 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przysusze Wydział Ksiąg Wieczystych.

Do przetargu nie przystąpiła żadna osoba.

Cena wywoławcza nieruchomości  - 31.914 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie na okres  7 dni tj. od 19 stycznia 2006 r. do 25 stycznia 2006 r.