artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe 2017

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy z 2017 r.

 

 • Piotr Papis - Wójt Gminy Klwów    Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Lidia Wiaderna - Sekretarz Gminy  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Katarzyna Rek - Skarbnik Gminy  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Jacek Szambor  - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Krzysztof Łomża - Kierownik Referatu Usług Komunalnych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Irena Kopytowska - Specjalista w Referacie Finansowym  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Katarzyna Kalinowska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Edyta Sobczak - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Małgorzata Kopczyńska - Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Marcin Szymański -  Kierownik Zamówień Publicznych  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Anna Rokicka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Ewa Jędrasik- Kierownik USC   Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Elżbieta Król- Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrastruktury Technicznej Ochrony Środowiska    Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Piotr Reguła - Asystent Wójta  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Dorota Sokołowska- Inspektor   Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie
 • Barbara Szyderska - AInspektor ds. księgowości budżetowej  Karta - Urząd Gminy w Klwowie oświadczenie

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Klwów z 2017 r.