artykuł nr 1

Majątek Gminy Klwów:
Majątek Gminy Klwów:
 
          - budynki biurowe w miejscowościach Klwów i Sulgostów,
          - budynki OSP w miejscowościach Ulów, Klwów, Sady Kolonia, Przystałowice Duże, Sulgostów
          - budynki "Agronomówki" w miejscowościach Klwów, Sady Kolonia
          - budynki gospodarcze Urzędu w miejscowościach Klwów, Sady Kolonia
          - budynki mieszkalne "domy nauczyliela" w Klwowie
          - budynki szkolne w miejscowościach Klwów, Kłudno, Ulów, Sulgostów, Przystałowice Duże
          - budynki gospodarcze
        - budowle drogi w miejscowościach Przystałowice Duże Kolonia, Borowa Wola, Głuszyna, Kłudno,
            Sulgostów, Drążno
          - samochody OSP 
          - pojazdy mechaniczne
          - działki gruntu
          - studnie, kanalizacje, wodociągi
          - sprzęt biurowy

Wartość w/w majątku 3 842 604,18 PLN.