artykuł nr 6

Oświadczenie Wójta Gminy Klwów o stanie kontroli zarządczej za 2011, 2012 r.