artykuł nr 1

W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

Działającymi przedsiębiorcami na terenie gminy Klwów posiadającymi stosowne zezwolenia na odbieranie odpadów są:

 

 

  P.W.N.S. ALMAX

  ul. Wrocławska 3

  26-600 Radom

  Tel. 48 3628842

 

 

  Zakład Usług Komunalnych HAK

  Stanisław Burczyński

  ul. Próchnika 25

  97-300 Piotrków Trybunalski

  Tel. 44 6499684