artykuł nr 11

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna

artykuł nr 12

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 330313W Klwów - Głuszyna”.

artykuł nr 13

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystałowice Duże

artykuł nr 14

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. Przebudowy drogi gminnej w m. Przystałowice Duże

artykuł nr 15

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania