główna zawartość
artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Głuszyna”

Wygrała oferta firmy:

„TRANSMAR”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Marek Sasin

26-600 Radom, ul. Placowa 38 m.1

za cenę brutto: 79 963,68 zł