główna zawartość
artykuł nr 1

Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Klwów

Informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont i wyposażenie przedszkola w Klwowie”

Wygrała oferta firmy:

Zakład Remontowo Budowlany

„DOMEK”

26-400  Przysucha, ul. Świętokrzyska 46

 za cenę brutto: 238 553,66 zł