główna zawartość
artykuł nr 1

Debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r

Klwów, 07.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r.

Informuję, że w dniu 17 czerwca 2019 r. podczas VI Sesji Rady Gminy Klwów, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Klwów za 2018 r.

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019, poz.506 z późn.zm.)  mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w/w debacie. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28 aa ust. 7 w/w ustawy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Klwów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenie składa się do 17 czerwca 2019 r. do godz. 7.45 w siedzibie Urzędu Gminy Klwów, przy ul. Opoczyńskiej 35, 26 – 415 Klwów pokój Nr 5 (sekretariat).

 

Z poważaniem

/-/ Jerzy Sieczak