główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

Strona nie została uzupełniona treścią.

Dostępne kategorie:
Piotr Papis - Wójt Gminy
Jarosław Wojdyła - Sekretarz Gminy
Katarzyna Rek - Skarbnik
Stanisław Pająk - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
Krzysztof Łomża - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Irena Kopytowska - specjalista w Referacie Finansowym
Maria Rusiecka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kazimierz Dąbrowski - p.o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
Halina Dwornik p.o. dyrektora Samorządowego Przedszkola w Klwowie
Bożena Korycka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwowie
Edyta Sobczak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
Ewa Płosarek - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie
Barbara Piłat - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przystałowicach Dużych
Piotr Reguła - Kierownik Referatu Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego Infrestruktury Technicznej Ochrony Środowiska
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminą
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roman Sobczak - Przewodniczący Rady
Zygmunt Kopczyński - Zastępca Przewodniczącego Rady
Danuta Oracz - Radny
Driusz Milczarski - Radny
Jarosław Rokicki - Radny
Adam Grzeszczak - Radny
Jarosław Lerka - Radny
Magdalena Stępień - Radny
Tadeusz Zalewski - Radny
Stanisław Jędrzejczak - Radny
Maria Pająk - Radny
Andrzej Gałek - Radny
Andrzej Przyborek - Radny
Tomasz Kucharski - Radny
Jerzy Sieczak - Radny
Oświadczenie o prowadzonej działalności współmałżonka, informacja o zatrudnieniu współmałżonka - Rada Gminy