główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

Zarządzenia Wójta Gminy Klwów z 2018 r.

 • Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 3A/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności.  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji w sprawie projektu "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów na 2018 roku".   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Przystałowice Duże - Kolonia. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie "Prowadzenie klubu sportowego w 2018 roku"  pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie. pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 11/2018 w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.   pdf  Zarządzenie
 • Zarządzenie nr 26/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego .   pdf  Zarządzenie