W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Działającymi przedsiębiorcami na terenie gminy Klwów posiadającymi stosowne zezwolenia na odbieranie odpadów są:

P.W.N.S. ALMAX

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

Tel. 48 3628842

Zakład Usług Komunalnych HAK

Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25

97-300 Piotrków Trybunalski

Tel. 44 6499684