Studium

Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.

1. Program

2. Uchwała


Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Gminy Klwów - III etap.

1. Uchwała,

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko


Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Gminy Klwów - II etap.

1. Uchwała,

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Kadź

1. Uchwała, uzasadnienie.

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

Program rewitalizacji dla Gminy Klwów

1. Program rewitalizacji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Klwów

1. Uchwała.

2. Uzasadnienie.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

5. Załącznik Nr 3.

6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

7.Mapa

8. Mapa stan rzeczywisty


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW

1. Studium Gminy Klwów .

2. SUiKZP załącznik Nr 2

3. SUiKZP załącznik Nr 3

4. SUiKZP załącznik Nr 4


Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Klwów – II etap

Plan„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2015 r.

  1. SUiKZP prognoza oddzialywania na środowisko.
  2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
    PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW.
  3. SUiKZP zalacznik 2 uwarunkowania.
  4. SUiKZP zalacznik 3 kierunki.