Studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Kadź

1. Uchwała, uzasadnienie.

2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

Program rewitalizacji dla Gminy Klwów

1. Program rewitalizacji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części
miejscowości Klwów

1. Uchwała.

2. Uzasadnienie.

3. Załącznik Nr 1.

4. Załącznik Nr 2.

5. Załącznik Nr 3.

6. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

7.Mapa

8. Mapa stan rzeczywisty

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW

1. Studium Gminy Klwów .

2. SUiKZP załącznik Nr 2

3. SUiKZP załącznik Nr 3

4. SUiKZP załącznik Nr 4

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klwów na lata 2015-2020”

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2015 r.

  1. SUiKZP prognoza oddzialywania na środowisko.
  2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
    PRZESTRZENNEGO GMINY KLWÓW.
  3. SUiKZP zalacznik 2 uwarunkowania.
  4. SUiKZP zalacznik 3 kierunki.